Activities calendar

14 September 2016

Мемлекет және құқық теориясы

 

 Кафедра меңгерушісі:

 Нуртазин Еркинбек Кадырбекович

 Заң ғылымдарының кандидаты

 

 

Мекен-жайы: 486018,  Шымкент каласы, Тауке Хан даңғылы-5, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, бас оқу ғимараты, 167 каб.,«Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы» кафедрасы

Телефон: 30-02-51

Ғылым

«Азаматтық құқық және азаматтық іс-жүргізу» кафедрасы 2016  жылдың  ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарға сәйкес жүргізді.

    Кафедра  ПОҚ мемлекеттік бюджет ҒЗЖ бойынша Б-16-08-01 «Қазақстанның  азаматтық және азаматтық іс жүргізу құқығын зерттеу: дамуы мен өзгерістер тенденциялары» атты тақырыпты з.ғ.к. Елікбай М.А  басшылығымен жүзеге асырады. Мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ орындау үрдісі барысында профессор-оқытушылар құрамы көптеген жұмыстар жүргізді.

Оқу үдерісі

 

2016-2017 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ЗАҢТАНУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ФАКУЛЬТЕТІНІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕСІ