Құқықтық мемлекет құрудағы қылмыстық заңнаманын өзектілігі» атты республикалық олимпиадасы

      

     

«Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттырады атты үшінші жаңғыруын қолдау мақсатында ұйымдастырылған «Құқықтық мемлекет құрудағы қылмыстық заңнаманын өзектілігі» атты республикалық олимпиадасында «Қылмыстық құқық және криминология» кафедрасының студенттері «Үздік білімпаз тобы» номинациясын алғаны үшін Әуезов қырандары марапатталды. Олимпиада 11:00 де болған күні 23.11.2017 ж.,сағ 11:00 Қатысқандар тізімі: Сапарбек Б.ЮМ-15-1к5 Утеғалиева К.ЮМ-16-1к5 Егамбердиев А ЮМ-14-1к3 Асылбек Олжас ЮМ-15-1К5,Қадірхан Ә ЮМ-14-1к3

 

Студенты из кафедры «Уголовного право и криминолгия»,«Ауэзовские орлы» награждены за номинацию «Лучшая интеллектуальная группа» на Республиканской олимпиаде «Актуальность уголовного права в создании правового государства», организованная для поддержки третьей модернизации Казахстана, которая улучшит глобальную конкурентно способность. Дата 23.11.2017  время 11:00

 

Students of the chair «Auezov Eagles» awarded for the "Best Intellectual Group" nomination at the Republican Olympiad "The relevance of criminal law in the creation of a lawful state", organized to support the third modernization of Kazakhstan, which will improve global competitiveness. Date 11/23/2017The time at 11:00