Мемлекет және құқық теориясы

 

 Кафедра меңгерушісі:

 Нуртазин Еркинбек Кадырбекович

 Заң ғылымдарының кандидаты

 

 

Мекен-жайы: 486018,  Шымкент каласы, Тауке Хан даңғылы-5, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, бас оқу ғимараты, 167 каб.,«Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы» кафедрасы

Телефон: 30-02-51

►Профессор-оқытушылар құрамы

Түзету әрекеттерінің жоспары

Жалпы мәліметтер

5В011500 – «Құқық және экономика негіздері» мамандығы бойынша  бітірушілерге  «Құқық және экономика негіздерінің бакалавры»  академиялық дәрежесі беріледі.

Түлектердің біліктілігі  және қызметтері  Қазақстан Республикасы Еңбек  және халықты әлеуметтік  қорғау  министрлігінің 21.11.2002ж. №273-П бұйрығымен  бектілген  «Жетекшілердің, мамандардың  және басқа да қызметкерлердің біліктілік анықтамасына» сәйкес анықталады.

Осы мамандықтағы бакалавр орта мектепте, лицейде, гимназияда, колледжде  және  басқа да  орта арнаулы  оқу орындарында  экономика және құқық негіздерін  оқыта алады,  сондай-ақ мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелерде  (біліктілікті  жоғарылату институттарында, баспаларда ), кеңес беруші  фирмаларда,  оқу орындарында (лаборант, кабинет меңгерушісі, кеңесші, менеджер, т.с.с.), лауазым  атқара алады.

16 қазан 2015 жылы кафедра меңгерушісі Е.Қ. Нұртазин М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің бақылау кеңесінің хатшысы ретінде қатысты, кеңесте келесі өзекті мәселелер қарастырылды:

- 1.Еңбек нарығының  талаптарына сай білім беру  сапасын бақылау және мамандарды даярлау жағдайы туралы.

- 2.М.Әуезов ОҚМУ-да кадрылық саясаты жүзеге асыру туралы

5В011500 – «Құқық және экономика негіздері» мамандығы бойынша  бакалаврдың  біліктілік сипаттамасы

6.1 Кәсіби қызметінің саласы

Бітірушілердің кәсіптік қызмет ету саласы- жалпы  орта  кәсіптік  білім беру жүйесі,      педагогикалық ғылым мен мәдениет саласы.

6.2 Кәсіби қызметінің  обьектілері

Бітірушілердің  кәсіби  қызмет  обьектілері жалпы білім  беру мектептері, орта  кәсіптік оқу орындары, білім беру  жүйесіндегі  әкімшілік органдары, ғылыми  зерттеу  институттары, біліктілікті  көтеру институттары, баспалар, кітапханалар, педагогикалық, экономикалық және заң білім беру кабинеттері болып табылады.

6.3 Кәсіби қызметінің пәндері

Педагогикалық үрдісті қамтамасыз ету, білім беру жүйесіндегі  жоспарлау, ұйымдастыру  және қызмет ету  үрдістеріне, білім беру  жүйесіндегі ғылыми-зерттеу іс-әрекетін ұйымдастыруға қатысу, білім беру технологияларын қазіргі рынок және жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес жетілдіру.

6.4 Кәсіби қызметінің түрлері

5В011500 – Құқық және экономика  негіздері мамандығы бойынша  бітірушілер  кәсіби қызметінің мынадай түрлерін атқара алады:

білім беру (педагогикалық);

 • ғылыми зерттеу;
 • кеңесші;
 • ұйымдастыру-басқару;
 • үйлестіру.

6.5 Кәсіби  қызметінің функциясы

5В011500 – Құқық және экономика  негіздері мамандғы бойынша  бітірушілер келесі қызметтік  міндетті орындауға  даяр болуы тиіс:

 • жалпы орта және орта арнайы білім  беру  мекемелерінде педагогикалық  қызметті жіргізуге;
 • оқытудың, тәрбиелеудің  және дамытудың бірлігін  қамтамасыз  етуге;
 • оқыту әдістері  мен технологиясын жетілдіруге;
 • педагогика, құқық және экономика  саласындағы зерттеулердің  өзекті бағыттарын анықтауға;
 • оқу процесін ұйымдастыру  және құқық, экономика мәселелері  бойынша  кеңесші көмегіне;
 • оқу орындарының  қызметін басқару;
 • білім беру ұйымдарының құрылымдық бірліктері жұмысын үйлестіруге.

6.6 Кәсіби қызметінің типтік міндеттері

Бакалаврлардың  кәсіби  қызметінің типтік  міндеттері оқушыларды тұлға  ретінде  қалыптастыруға және дамытуға деген қоғамның әлеуметтік тапсырыстын орындау; білім саласын отандық және әлемдік стандарттар талаптарына сәйкес арттыру; озық педагогикалық технологияларды меңгеру және оларды тәжірибелік іс -қызметке енгізу болып табылады.

6.7 Кәсіби қызметінің 5В011500 – Құқық және экономика  негіздері мамандығы бойынша  бакалврдың кәсіптік іс әрекеті жалпы орта және кәсіптік білім беру мекемелерінде оқытуға және тәрбие, әдістемелік қызметтерді ұйымдастыруға, құқық және экономика бойынша өзекті мәселелерді зерттеуге, кеңес беру сондай-ақ, білім беру ұйымдарында ұйымдастыру-басқарушылық және үйлестіру іс-әрекеттеріне бағытталады.

6.8 Кәсіби қызметінің мазмұны

- білім беруші (педагогикалық) оқушылардың танымдық және креативті қабілеттерін дамытуға, азаматтық тұғырнамасын, мүдделерін, мінез-құлық түрткілерін қалыптастыруға бағытталған;

- ғылыми зерттеу қызметі педагогика, құқық және экономика саласында зерттеулерді жүргізуден көрінеді;

- кеңес беру қызметі білім беру жүйесін жетілдіру, заң және экономикалық мәселелерді шешу бойынша қызметтер көрсетуді білдіреді;

- ұймдастыру-басқарушылық қызмет оқу орынының іс-әрекетін жобалау және реттеуге жағдай жасайды;

- үйлестіру қызметі ұжымдағы корпоративтілікті, әр түрлі бөлімшелерді

қолайлы жұмысын қамтамасыз етеді.